เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มิถุนายน 2563  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านโดย นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  
นายชัชชัย  ลิ้มภักดี นายอำเภอแม่จริม นายพงษ์ศิลป์  ผาลา นายอำเภอสันติสุข พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดธารน้ำใจ
ของสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่มีรายได้น้อย มีฐานะ
ยากจนในพื้นที่อำเภอแม่จริม จำนวน 200 ชุด อำเภอสันติสุข  200 ชุด รวม 400 ชุด