เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 บจก.เอสจีเอสที (ประเทศไทย) อำเภอศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
138 ราย ได้โลหิตจำนวน 114 ราย/ยูนิต คิดเป็น 51,300 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 7 ราย อวัยวะจำนวน 7 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 5 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดบริษัทเอสทีเอสจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้