เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มิถุนายน 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอดอนสักและสาธารณสุขอำเถอดอนสัก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 โลหิตขาดแคลน” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 105 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 84 ยูนิต (คิดเป็น 29,400 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 21 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย