เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 อำเภอเมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 11 ราย ได้แก่ 
โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง   
1. เด็กหญิงวรัชญา งามเจริญ ชั้น ม.1   
2. นางสาวกุลธิดา พงษ์เฉย ชั้น ม.6   
3. นายกรณ์ เรืองแสง ชั้น ม.6 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   
4. นายกฤตธัญญะ เลิศสุวรรณศิริ ชั้น ปวช.1   
5. นางสาวสุรีรัตน์ ศิลา ชั้น ปวช.1   
6 .นางสาวธัญกร รัตนเลิศ ชั้น ปวช.1   
7. นายจิราภัทร กองคำ ชั้น ปวส.2   
8. เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พิมพ์รูป ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดหาดสะแก   
9 .เด็กหญิงนิษฐา ศรสิทธิ์ ชั้น ป.4  โรงเรียนวัดประชาวาส   
10. นายภานุพงศ์ เสือแพร ชั้น ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7   
11. เด็กชายเอกฤทธิ์ นนตรี ชั้น ม.3  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย รายละ 5 ชิ้น เครื่องอุปโภคบริโภครายละ 1 ชุด และน้ำรายละ 1 แพ็ค  เพื่อเป็นการช่วยเหลือตามพันธกิจด้านการสังคมสงเคราะห์ต่อไป