เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ นายสมชาย สมวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเวียงสระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และจิตอาสาฯ
ร่วมลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ เพื่อเยี่ยม นายวิชัย หลวงนา  อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก นายวิชัยฯ มีความพิการทางการเคลื่อนไหว สาเหตุมาจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและปัจจุบันได้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนั้น ความรับผิดชอบทั้งหมด
ในครอบครัวจึงตกอยู่ที่ภรรยาแต่เพียงผู้เดียวทำให้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือให้ จำนวน
3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย
และแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชน  อสม. และจิตอาสาฯ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย