เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระนายสมชาย สมวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเวียงสระเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาฯ
ร่วมลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางสาวสุภาวรรณ ช่างเรือ   อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88   หมู่ที่ 10   ตำบลเวียงสระ
2. นางสาววนิดา สุมล   อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/3   หมู่ที่ 4   ตำบลเวียงสระ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ 1 แพ็ค และมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน  อสม.  และจิตอาสาฯ  ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย