เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา มูลนิธิ สามกษัตริย์ พะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าวังทอง และชมรมคนรู้ใจ ร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนสู้ (covid 19) โดยแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 171 ชุด พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1,13,14
ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ วัดเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา