เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้นำท้องที่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน 1 ราย
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น