เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 450 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ขวด ให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้า ณ  ศูนย์การค้าโคลีเซียมสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี คุณไพบูลย์ วิศวะกุล ผู้บริหารศูนย์การค้าโคลีเซียมฯ คุณอัจฉรา ชูชนะ รักษาการผู้จัดการสาขาฯ และพนักงานศูนย์การค้าโคลีเซียมฯ  ได้ให้การต้อนรับ