เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ เหรัญญิกฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนัน  และผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอวิภาวดี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นางเอียง ขวดแก้ว   อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 12 ตำบลตะกุกใต้ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 แพ็ค
2. นายคิน สงรักษ์ อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุกใต้
3. นายสุชาติ จันทร์นวล   อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44   หมู่ที่ 10   ตำบลตะกุกเหนือ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย