เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่า/โรบินสันสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ “บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 โลหิตขาดแคลน” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ลานโปรโมชั่นชั้น 1  เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 101 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 81 ยูนิต  (คิดเป็น 28,350 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 20 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 2 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 1 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบแอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 81 ขวด ให้กับผู้บริจาคโลหิตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) ด้วย