เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน นางสาววิจิตรา คงชนะ ปลัดอำเภอบ้านตาขุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน
เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางขำ ชูพล อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 9 ตำบลพรุไทย
2. นางไสว พิชัย อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 9 ตำบลพรุไทย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ 1 แพ็คพร้อมมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนและ อสม.ในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย