เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจ
ผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 15 ครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบล่ทาแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือดังกล่าว