เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางบำเพ็ญ ศรีโสภา รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน จำนวน
3 ราย ดังนี้
          1. นายเฉลิม พลหาญ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
          2. นายสุทัศน์ สีนาค อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
          3. นายสวาด บุญชื่น อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท