เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน
7,200 มิลลิลิตร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19)และเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ณ อาคารผู้ป่วยพิเศษชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี