เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดปัตตานี รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าซึ่งดำเนินการตัดเย็บสำเร็จ ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 23,808 ชิ้น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 62 แห่ง สำหรับแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมส่งมอบ ทั้งนี้ ในสำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบม้วนผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ล็อตที่ 2 จำนวน 32 ม้วน รวม 2,744 หลา สามารถตัดเย็บเป็นชิ้นได้จำนวน 43,407 ชิ้น ซึ่งขณะนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 113 แห่ง จัดหาบุคลากร และจิตอาสา ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) ตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด