เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. อำเภอเมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ดังนี้
1.มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 2 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 100 ชิ้น ให้อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2.มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 1 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 40 ชิ้น ให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
3.มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 2 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 200 ชิ้น ให้โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
4.มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบจำนวน 3 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย จำนวน 200 ชิ้น ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร