เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวปิยาอร ปัจจักขะภัติ ผู้จัดการอาวุโสแผนกกลยุทธ์การตลาดสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี นางมนัสนันท์ ติณห์เตชัส ผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 350 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ขวด ให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้า ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี