เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางดวงปาริชาติ เพชรรัตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นายออด ประดิษฐ์ศรมาก   อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 26   หมู่ที่ 2   ตำบลศรีวิชัย
2. นายเป้งให้ แก้วไทยเจริญ   อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 92   หมู่ที่ 9   ตำบลมะลวน
3. นางแดง สินสงค์   อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 159/1   หมู่ที่ 6   ตำบลมะลวน
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ 1 เเพ็ค และมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยแอลกอฮอล์ล้างมือ   และ Face Shield ให้กับประชาชน
และ อสม.  ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย