เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ จัดใส่ตู้ปันสุข เพื่อมอบให้ผู้ที่ขาดแคลน และได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตู้ปันสุขที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย