เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  นายอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  องค์กรบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
สาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบที่อยู่อาศัย และให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบเหตุ(อัคคีภัย)  ราย นางติ๋ม  ออกแมน บ้านเลขที่ 106 หมู่ 1 
ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่จำเป็น