เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บ.แปลนครีเอชั่น จก. (ผู้ผลิตของเล่นปลอดสารพิษ) อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 90 ราย ได้โลหิต 73 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 29,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 10 ราย