เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุฟ้าผ่าลงบ้าน ราย นายจัด ลอยลิบ อยู่บ้านเลขที่ 231 ม.1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ