เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ผู้นำท้องถิ่น และอสม.ต.นาชุมเห็ด เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ยากไร้ พื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 2 คน ดังนี้ 
1. นางสาวจินดารัตน์ ควนวิไล อยู่บ้านเช่าเลขที่ 94 ม.7 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
2. นายเอิบ ศรีนิ่ม อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 7 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด นมกล่องสำหรับเด็ก และเงินช่วยเหลือ