1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ ใส่ใน “ตู้ปันสุข” ณ  หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย “ตู้ปันสุข” ดังกล่าว ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)