เลือกหน้า

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสมจิตร์  สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ร่วมพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟ้าผ่า โดยมี นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วย นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
ณ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 16 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร