เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หอประชุมอำเภอนาดี อำเภอนาดี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี สาธารณสุขอำเภอนาดี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1,500 ชิ้น
และมอบชุดกาชาดห่่วงใย ป้องกันโควิด – 19 (ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย และหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ) จำนวน 16 ชุด ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย