เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอหนองม่วง กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ผู้นำชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 6 ครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลชอนสารเดช ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมี หน่วยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือดังกล่าว