เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมาย นางนริศรา สุวรรณโค กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค) ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 52 ชุด ให้กับราษฎร บ้านผาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ที่ได้รับผลกระทบ ทำให้มีปัญหาด้านการครองชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการที่หมู่บ้านประกาศปิดหมู่บ้าน ในช่วงระยะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยมี นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอหนองหิน เป็นผู้นำในการมอบครั้งนี้