เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น ณ พื้นที่อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 ราย ดังนี้
1.นางคลิ้ง สุวรรณสังข์
2.นายแคล้ว หนูเอียด
3.นางลิ่ม แซ่ด่าน
4.นายจ่าง กรดแก้ว
5.นางพันธ์ เพชรกูล
6.นางพิน สืบศักดิ์
7.นายช่วง บุญไชย๘.นางเจียม ท่องแก้ว