เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล และ นางสมจิตร์ สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารนำอาหาร/เครื่องอุปโภคบริโภคจากชุดยังชีพ ที่ได้รับมอบจากบริษัท บี.กริบ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เติม “ตู้ปันสุข มุกดาหาร” จำนวน 2 ชุด ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร