เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรมรบพิเศษที่ 1 (ค่ายวชิราลงกรณ์) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ปลัดอำเภอลำสนธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 30 ครอบครัว ในเขตพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ
และภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือดังกล่าว