เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์เพชร ณ กาฬสินธุ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอำเภอ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ แม่บ้านตำรวจ สภ.ร่องคำ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่องคำ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอร่องคำ และรพสต. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
91 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 27,300 ซีซี พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ทั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา และชาวอำเภอร่องคำเป็นอย่างดียิ่ง