เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมมีมาตรการป้องกัน
คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ โดยได้รับการสนับสนุน จาก ปตท. OR สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย และหอการค้าจังหวัดเลย
มอบแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้มาบริจาคโลหิต โดยให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้ารับการรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน
และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 165 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2 ราย

Tags: เลย