เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ต่างๆ ใส่ในตู้ปันสุข ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1   เวลา 10:00 น.
ครั้งที่ 2   เวลา 16:00 น.
โดย “ตู้ปันสุข” ดังกล่าว ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)