เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอพุนพิน และสาธารณสุขอำเภอพุนพิน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 โลหิตขาดแคลน” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพุนพิน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 138 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 119 ยูนิต  (คิดเป็น 41,650 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 19 ราย มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 8 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า
จำนวน 100 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในครั้งนี้ด้วย