เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอคีรีรัฐนิคม และสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต COVID-19
โลหิตขาดแคลน” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 121 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 98 ยูนิต  (คิดเป็น 34,000 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 23 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบสเตย์คลีมแอลกอฮอล์ เจล จำนวน 100 หลอด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในครั้งนี้ด้วย