เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  YEC Suratthaniร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
“เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” เป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  สโมสรนายทหารค่ายวิภาวดีรังสิต
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 38 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 29 ยูนิต  (คิดเป็น 10,150 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 9 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 4 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 4 ราย