เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและนางชุลีพร  เตรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดตั้ง “ตู้คุณธรรมปันสุข
ยิ่งให้ยิ่งได้” เพื่อแบ่งปันอาหาร สิ่งของ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บริเวณหน้าห้องโถง ด้านหลังศาลากลางจังหวัด
สิงห์บุรีหลังใหม่ อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี