เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้นายอำเภออินทร์บุรี จำนวน 292 ชุด นายอำเภอบางระจัน จำนวน 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 295 ชุด เพื่อเป็นผู้แทน
ของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีนำไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ต่อไป