เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี นายพิสิฐ แป้งหอม สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี
นางวิไล เพ็งอุดม ผอ.รพ.สต.คลองน้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
จำนวน 4 ชุด  ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้
1. นางสาววรรณิศา เสนวงศ์
2. นายวิสุทธิ์ แสงมณี
3. เด็กชายศาธานันท์ สมทรัพย์
4. นางสาวรัชนก มิ่งขำ
ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ร่วมสู้ โควิด-19