เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ตำรวจ นายอำเภอท่าหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอท่าหลวง
ราย นางรวย โพธิ์ประจักษ์ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท
ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้มีผู้ใจบุญในชุมชนได้นำเงิน สิ่งของ และเครื่องนุ่งห่มมามอบให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น