เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอกันตัง ผู้นำท้องถิ่น
และจิตอาสาสภากาชาดไทย เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ พื้นที่อำเภอกันตัง และอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จำนวน 6 คน ดังนี้
1. นายสฤษดิ์ ตุลยสุข อยู่บ้านเช่าเลขที่ 221/12 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2. น.ส.อรพิมล ทองวาง อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 3 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
3. นางกาญจนา ทองจันทร์ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
4. นายปราโมทย์ ชัยพิทักษ์ บ้านเลขที่ 51/6 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
5. นางเอิบ ล้อมคง อยู่บ้านเลขที่ 79 ม.11 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
6. น.ส.สุวัลลีย์ อรุณรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ 206/33 ม.6 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับคนพิการ และเงินช่วยเหลือ