เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหวัดตรังพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรัง เพื่อนำไปช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 100 ชุด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง