เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอกันตังและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคุณแม่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอกันตัง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวสรศิริ รามรักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 79/6 ม.6 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 
2. นางสาวดวงใจ รามรักษ์อายุ ม.6 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 
3. นางมณธิรา มังคะลู ม.6 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 
4. น.ส.จุฬานาถ พรหมมี อยู่บ้านเลขที่ 51/2 ม.2 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและนมผงสำหรับเด็ก