เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบสิ่งของบริโภค แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ ในการเฝ้าระวัง การเคลื่อนตัวของประชาชนไม่ให้เข้าจังหวัดตรัง ตามคำสั่งที่ 1063/2563 เพื่อระวัง
โรคติดต่อ Covid-19 จำนวน 2 ด่าน ดังนี้
1.ด่านเขตรอยต่อ อ.วังวิเศษ- อ.บางขัน
2.ด่านควนกุน อ.สิเกา