เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ถวายจตุปัจจัยให้กับวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง และอำเภอห้วยยอด
จำนวน 10 วัด ดังนี้ 
1. วัดเกาะมะม่วง ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
2. วัดทุ่งหินผุด ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 
3. วัดหัวถนน ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง 
4. วัดราษฎร์รื่นรมย์ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
5. วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (คลองเต็ง) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 
6. วัดคีรีวิหาร ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
7. วัดเขาปินะ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
8. วัดหูแกง ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
9. วัดควนพญา ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
10. วัดถ้ำเขาแก้ววนาราม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังถวายข้าวสาร วัดละ 20 กิโลกรัม ไข่ไก่ วัดละ 2 แผง ปลากระป๋อง วัดละ 10 กระป๋อง น้ำมันพืช วัดละ 2 ขวด น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร วัดละ 2 แพ็ค และหน้ากากทางเลือก รวม 200 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล รวม 200 ขวด