เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ถวายจตุปัจจัยให้กับวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่อำเภอรัษฎา และอำเภอวังวิเศษ จำนวน
10 วัด ดังนี้
1. วัดไร่ใหญ่ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 
2. วัดคีรีรัตนาราม ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
3. วัดวังคีรีวงศ์ (วัดวังหมู) ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง. 
4. วัดล่องน้ำ (ทองขวัญถุง) ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง. 
5. วัดถ้ำพระพุทธ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 
6. วัดบ้านบางคราม ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
7. วัดหนองชุมแสง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
8. วัดโคกกฐิน ต.อ่าวตง อ จ.ตรัง 
9. วัดในปง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
10. สำนักสงฆ์ประตูป่าจิการาม ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังถวายข้าวสาร วัดละ 20 กิโลกรัม ไข่ไก่ วัดละ 2 แผง ปลากระป๋อง วัดละ 10 กระป๋อง น้ำมันพืช วัดละ 2 ขวด น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร วัดละ 4 แพ็ค และหน้ากากทางเลือก รวม 200 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล รวม 200 ขวด