เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจด่านกักโควิด-19 จำนวน 3 ด่าน
ในอำเภอห้วยยอด ม.6 ต.บางดี, ม.1 ต.ห้วยนาง, ม.4 ต.ในเตา