เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย จากนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ผ่านสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติ ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อมอบแก่ผู้ป่วย
และผู้กักตนเอง ตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ในพื้นที่จังหวัดตรัง